Перо

мой дизайн

С това перо закрих стар надпис. Снимката е на заздравялата татуировка