Меркаба

Вдъхновение от сакралната геометрия и природата

Детайли за вдъхновението

Меркаба

Божественият светлинен носител за който се твърди, че е бил използван от извисени учители за да се свържат с онези, които са в синхрон с по-висшите сфери. "Мер" означава Светлина. "Ка" означава Дух. "Ба" означава Тяло. Мер-Ка-Ба означава духа/тялото заобиколенo от насрещно завъртащите се полета от светлина, спирали от енергия като в ДНКто, които пренасят духа/тялото от едно измерение в друго.