Канатица в Родопите

Прясна

По мой дизайн, вдъхновен от Родопите и Канатицата. Можеш да прочетеш за символизма на ромбът в шевиците в журнала ми тук.