Геометричен вълк

свежа

Вълкът е символ на интуицията, на вътрешния водач. Той е пазител.