Куба на Метатрон със слънце и луна

свежа

Куба на Метатрон произлиза от сакралната геомтреия "цветето на живтоа". То съдъжа в себе си
петте платонични тела, от които е изградена материята. За мен беше радост да татуирам този дизайн
върху много специален клиент.