Oldschool дагер

зараснала


Дизайнът е колаборация с Живко от Tattoo Shop Old School