Уроборос

свежа

Уроборосът е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и единството на противоположностите.