Хор

свежа

Хор е смятан за първия фараон. Фараонът на Египет е негово въплъщение и именно тази
божествена същност дава законното основание за владичеството.