Сурвакар

свежа

Мой дизайн, избран от клиента
Снимката е пред студиото, където на втратата седи сурвакарят