Дървото на живота

свежа

Символ на връзката между небето и земята.