Нощ и изхрев

ляво - прясна, дясно - зарастнала

Мои дизайни по идея на клиента